Warning: Undefined array key "anv" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/mainpage.php on line 5 Warning: Undefined array key "back" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/mainpage.php on line 7 Warning: Undefined array key "admin" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/mainpage.php on line 187 Warning: Undefined array key "admin" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/mainpage.php on line 199 Warning: Undefined array key "user" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/mainpage.php on line 199
Warning: Undefined array key "admin" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/mainpage.php on line 241 Warning: Undefined array key "user" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/mainpage.php on line 241

 

Info. om Diamanter

Warning: Undefined array key "visa_dia_info" in /customers/e/d/2/eurogold.se/httpd.www/files/dia_info.php on line 23

Diamantens 4C:   » Clarity    » Color     » Cut     » Carat    

Kvalitetsbedömning av diamanter görs med utgångspunkt från de s.k. fyra C:na som står för Clarity, Color, Cut och Carat. Diamant är en form av kol. Den är till skillnad från grafit (består av kol) mycket hård. Det beror på de starka bindningarna mellan kolatomerna. Diamant är världens hårdast matrial, men en diamant kan krossas vid ett slag mot hårt föremål! Ordet "diamant" kommer från grekiska, adamas, som betyder oövervinnelig. Diamanten är en ädelsten. En oslipad diamant kallas för rådiamant och är en sten som de flesta människor skulle passera utan att ens märka.
Den femte faktorn vid kvalitetsbedömning av diamanter är » Certifikat , ett intyg som bekräftar diamantens identitet (4 C).

Clarity / Renhet

Renhetsgraden anger hur fri från inneslutningar och yttre märken diamanten är. Inneslutningarna består oftast av främmande mineralkristaller och små sprickor eller brott. På ytan av diamanten kan man hitta små ytor från råkristallen s k "naturals" men även små håligheter eller repor.
Inneslutningarna lokaliseras och identifieras med mikroskop med vars hjälp man även mäter upp storleken på dem. Renhetsgraden fastställs emellertid med lupp vid 10 ggr förstorning. De flesta har säkert hört ordet "luppren", men vad menas med luppren? Att en sten är luppren innebär att den vane betraktaren ej ser några inre inneslutningar med en lupp som har 10 ggr förstoring. Benämningen luppren har dock börjat spela ut sin roll och idag graderas diamantens renhet enligt nedan.
(* Diamanter med en vikt över 0.50 ct klassificeras oftast med en siffra 1,2 eller när det gäller P kvalité 1, 2, 3).

Int. förkortningar Int. beteckningar Beskrivning / Klarhet
FL Flawless Helt fri från inneslutningar och ytfel (Luppren)
IF Internally flawless Inga inneslutningar kan hittas vid 10 ggr förstoring.
VVS (1-2)* Very very small inclusions Mycket små inneslutningar som är svåra att urskilja vid 10 ggr förstoring.
VS (1-2)* Very small inclusions Mycket små inneslutningar, synliga vid 10 ggr förstoring för en van betraktare.
SI (1-2)* Small inclusions Åtskilliga små inneslutningar lätta att urskilja vid 10 ggr förstoring.
P (1-2-3)* Piqué Tydliga inneslutningar (synliga för blotta ögat).
P1 Piqué   P1 Inneslutningar som vid 10x förstoring kan urskiljas (påverkar ej ljusåtergivningen).
P2 - P3 Piqué   P2 , P3 Inneslutningar som minskar ljusåtergivningen. Synliga för blotta ögat.

Innesluttningar

» Upp     » Mer information...

Color / Färg

Diamantens färg eller rättare sagt avsaknad av färg bedöms genom att man jämför med diamanter med känd färg s k masterstenar. Det vanligaste är att diamanter har en svag gulton men även svag brunton och gråton förekommer. Högre kvalitéer är färglösa och benämns som vita. Utöver detta så finner vi även de mycket sällsynta fancycolor diamanter som kan vara: rosa, canariegula, blå, gröna mm. Bedömningen sker i nominerad ljusmiljö med s k dagsljuslampa med hög färgåtergivningsgrad. Vanlig inomhusbelysning har ofta ett gulaktigt sken vilket omöjliggör färgbedömning. Andelen ultraviolett ljus är liten då detta kan ge upphov till fluorescens som kan överskugga den verkliga färgen.

Diamant-färg

Färgskala på diamanter:

GIA (USA) Scan. D.N. Förkortn. Beskrivande termer
D - E River R Mycket sällsynt vit. Högsta färgkvalité
F - G Top Wesselton TW Sällsynt vit
H Wesselton W Vit
I Top Crystal TCr Mycket lätt tonad vit.sällsynt vit
J Crystal Cr Lätt tonad vit
K - L Top Cape TCa Tonad vit
M - N Cape Ca Lätt gulaktig
O - R Light Yellow LY Lätt gult
S - Z Yellow Y Gult

Utöver ovanstående färgklassificering finns det även fantasifärger såsom: bruna, svarta, gröna, rosa, gula.

Dia-färg
» Upp     » Mer information...

testbild

Cut / Slipning

Diamantens proportioner och symmetri är de faktorer som har störst betydelse för stenens briljans. Briljansen är det ljusspel som uppkommer till följd av inre reflektion i diamanten. Dispersion är stenens förmåga att bryta upp ljuset i regnbågens färger.
Här har överdelens proportioner störst betydelse. De "ideala" proportionerna varierar mellan länder beroende på vilken faktor man prioriterar. Exempelvis föredrar man i USA en sten med mer färgspel medan man i Europa föredrar en färglös briljans varför de ideala proportionerna här skiljer sig åt.
Förmågan att återspegla ljuset skiljer sig åt beroende på slipform. En av de vanligaste förekommande slipformerna är briljantslipning och princesslipning som har den bästa reflektionen av ljus. Med dagens datateknik så utvecklas dock ständigt nya slipformer med spännande former och ljusåtergivningseffekter. När vi betraktar en diamant fångas vi av dess förmåga att återspegla ljuset, vilket beror på diamantens höga ljusbrytningsindex (2,42) i kombination med en korrekt slipning, Dispersion är färguppdelningen av det vita ljuset i spektras alla färger. Hos diamanten är den ovanligt hög (0.044) i jämförelse med andra ädelstenar.
En briljantslipad diamant har 57 fasetter, 33 på översidan inkl bordsfassetten och 24 på undersidan. Briljantslipade diamanter från Israel skiljer sig något från slipningen nedan genom att stenen oftast har ett större djup (ca 61 - 63 %) av stenens diameter. Till skillnad från Scand.D.N normalslipning som har ett djup av ca (14,6 + 43,1 = ca 58 %) av stenens diameter.

Diamanten


Slipning är faktorn som påverkar utseendet på diamanter mest. Det finns många olika slipningsformer. De vanligaste är briljant- och princesslipning. Dessa slipningar är de som refekterar ljuset bäst.


Flytta musen över texten        
Briljant
Oval
Päron
Marquise
Hjärta
Baguette
Princess
Radiant

Slipningsgradering av briljantslipade diamanter:

Ljusets väg vid olika slipningar:


Beteckning Beskrivning   Beteckning Beskrivning
Mycket god (very good) Utomordentlig briljas. Obetydligt få yttre märken Too Shallow För grund slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.
 
God (good) God briljans. Några yttre märken Ideal Slipad med rätta proportioner. Allt infallande ljus reflekteras tillbaka.
Medelgod (medium) Minskad briljans. Flera större yttre märken
 
Dålig (poor) Briljansen betydligt minskad. Många stora yttre märken. Too Deep För djupt slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.

Hearts & Arrows-cut     -Den perfekt slipade diamanten
Mindre än en procent av alla diamanter i marknaden är Hearts and Arrows-slipade diamanter. Hearts & Arrows effekten uppnås genom perfekt slipning; proportionerna, symmetrin och positioneringen av diamantens alla 58 facetter.
Om man tittar ner i diamanten genom dess bordsfacett syns åtta stycken pilar pekande ut från mitten av diamanten, medan om man tittar ner i diamanten genom dess kulett (underdel) syns åtta stycken hjärtan istället. Detta fenomen blir synligt när man tittar i diamanten med en speciell lupp, Hjärtan & Pilar-luppen. H&A-luppen är oumbärlig när den kommer till att upptäcka avvikelser från fulländning i diamantens slipning.


» Upp     » Mer information...

Carat / Vikt

Caratvikten är en viktsenhet där 1 carat =0,2 gr och delas i 100 hundradelar, t ex 10 hundradelar = 0,10 ct. Orsaken till att man använder sig av carat har historiskt ursprung och härstammar från den nya tideräkningens begynnelse då araberna använde sig av johannesbrödträdets frön (kharrub) som motvikter till sina balansvågar. Dessa höll alltid en mycket jämn vikt 0,195 gr och användes vid noggrannare vägning.
I början av 1900-talet fastställdes emellertid att 1 carat skulle vara lika med 0,2 gram. Dessutom delas 1 carat i 100 points, ex 35 points=0,35 carat. Prisskalan på diamanter är progressiv, vilket innebär att en diamant som väger 1 ct kostar mycket mer än vad 10 st diamanter som tillsammans väger 1 ct. Två diamanter av samma vikt kan ha olika värden, beroende på dess slipning, färg och renhet. Förväxla inte carat med "c" och karat med "k", vilket betecknar guldhalt!

För att omvandla diameter på en briljantslipad diamant till vad det motsvarar i carat, se omvandlingstabellen nedan:

  Storlekstabell Briljanter: Storlekstabell Princesser:       
  Ø mm Höjd Carat   Ø mm Höjd Carat   Stl i mm* Carat*  
1,3 mm 0,80 mm 0,01 ct   5,3 mm 3,10 mm 0,55 ct   1,5x1,5 mm 0.02 ct  
  1,7 mm 1,00 mm 0,02 ct   5,5 mm 3,20 mm 0,60 ct   2,0x2,0 mm 0.05 ct  
  2,0 mm 1,20 mm 0,03 ct   5,7 mm 3,30 mm 0,65 ct   2,5x2,5 mm 0.09 ct  
  2,2 mm 1,30 mm 0,04 ct   5,9 mm 3,40 mm 0,75 ct   3,0x3,0 mm 0.17 ct  
  2,4 mm 1,45 mm 0,05 ct   6,2 mm 3,70 mm 0,85 ct   3,2x3,2 mm 0.22 ct  
  3,0 mm 1,80 mm 0,10 ct   6,5 mm 3,90 mm 1,00 ct   3,3x3,3 mm 0.24 ct  
  3,8 mm 2,30 mm 0,20 ct   7,4 mm 4,50 mm 1,50 ct   3,5x3,5 mm 0.32 ct  
  4,3 mm 2,60 mm 0,30 ct   8,2 mm 4,80 mm 2,00 ct   4,0x4,0 mm 0.42 ct  
  4,8 mm 2,80 mm 0,40 ct   9,0 mm 5,40 mm 2,50 ct   4,4x4,4 mm 0.50 ct  
  5,2 mm 3,00 mm 0,50 ct   9,5 mm 5,70 mm 3,00 ct   5,0x5,0 mm 0.70 ct  
  * = Djupet på en briljantslipad diamant är ca 60 % av diametern.   * = Djupet är ca 65 - 80 % av längd x bredd

Diamant carat

» Upp     » Mer information...


Certificate / Certifikat

Ett certifikat är en trygg och säker garanti när Du handlar en diamant eftersom det följer en internationell erkänd graderingsstandard.
Certifiering får inte förväxlas med värdering. Varje juvelerare kan värdera diamanten genom att använda sig utav diamantens fyra kriterier 4C (Color, Clarity, Cut och Carat ) och sin egen erfaranhet.
Däremot Certifiering är diamantens ID-kort. Det finns flera oberoende internationella gemmologi institut som certifierar och kvalitetsbestämmer diamanter och fungerar som en tredje part.
Några exempel på dessa oberoende internationella gemmologi institut är:
GIA (Gemological Institute of America)
IGI (International Gemmological Institute)
AGS (American Gemological Society)
HRD (Diamond High Council - Hoge Raad Voor Diamant)
Vid laboratorieundersökningar sitter ädelstensexperter (gemmologer) på dessa institut och fastställer diamantens form, slipning, mått, caratvikt, proportioner, symmetri och färg. Denna information blir en unik beskrivning och identifikation av diamanten.

Skötsel (care)
Skötsel har en stor effekt på en diamants utseende. Smuts och fett på en diamant minskar diamantens lyster och kan hindrar diamanten från att uppnå sin maximala briljans. Du kan rengöra dina diamanter genom att använda ett milt diskmedel, mjuk borste och ljummet vatten.
För att hålla diamantsmycken i bra skick är det bra att inte bära smyckena under hårt arbete då mycket hårda slag kan skada dem.
Bär heller inte dina diamantsmycken när du hanterar klorin som t.ex vid hushållsrengöring. Det är bra att förvara flera diamantsmycken åtskilda i ett vadderat smyckeskrin, med tanke på att andra diamanter kan repa din favorit diamant.

Kan en Diamant gå sönder?
Diamanten är den hårdaste stenen vi känner till, men den kan tyvärr gå sönder ändå. Tappar man en diamant på spetsen mot ett hårt granit-golv, kan den gå sönder eller få en spricka på insidan. Möjligheten är dock ytterst litet men finns, tyvärr. Det är viktigt hur den sättes fast, och att stenen är tämligen ren från sprickor (inneslutningar).
Rondisten, kanten runt omkring stenen, påverkar hållbarheten betydligt. Den bör vara jämn och polerad, inte för tjock inte för smal, samt ha en jämn böjning. Diamanten tål hög värme, den bör dock isoleras från syre, för diamantytan kan oxidera vid lödning alldeles intill eller på stenen. Ytan blir då mjölkig till vit, och diamanten är förstörd.
» Upp


copyright 2001 © Eurogold Epost: info@eurogold.se        Tel:+46(0)707 - 25 00 87